Waite-Talmadge Cemetery

Talmadge Rd Waite ME 04492