St Thomas Cemetery

55 Altair Ave Thomaston CT 06787