Rosemont at Stone Mountain

5160 Springview Avenue Stone Mountain GA 30083 (888) 848-5698