Prairie Ridge Care & Rehabilit

608 Prairie Street Mediapolis IA 52637 (888) 848-5698