Iowa Jewish Senior Life Center

900 Polk Boulevard Des Moines IA 50312 (888) 848-5698