Harris House Care Home

2455 Havasupai Boulevard Lake Havasu City AZ 86403 (888) 848-5698