Haili Elderly Apartments

227 Haili Street Hilo HI 96720 (888) 848-5698