Fellowship House

5711 S Dixie Hwy South Miami FL 33143 (888) 848-5698