Easton Senior Citizen Housing

127 South 4th Street Easton PA 18042 (888) 848-5698